LANDBRUGSUDDANNELSEN

OPTAGELSE OG ADGANGSKRAV

DET BEHØVER DU FOR AT STARTE

Du kan starte på din uddannelse på Agroskolen på flere måder. For at blive optaget på Grundforløb 1 (GF1) eller AgroCampus skal du have bestået dansk og matematik med 02 i 9./10. klasse. Kommer du direkte fra folkeskolen og har bestået dansk og matematik, er det her du skal starte.

Det er gennemsnittet af de 3 danskprøver, som tilsammen skal give mere end 02, ligesom det er gennemsnittet af de 2 matematikprøver, der skal give mere end 02. Hvis ikke dette er tilfældet, kan du tage en optagelsesprøve. Datoerne for optagelsesprøverne kan du se her, så snart de er fastlagte. Består du ikke fagene, kan du søge ind på

Grundforløb 2 (GF2). Det kræver, at du har en underskrevet praktik-kontrakt med en landmand. Vær opmærksom på, at dette giver skærpede konsekvenser for landmanden i tilfælde af, at du ikke består din grundforløbsprøve. (GF1)

Det er også GF2 du skal søge ind på, hvis det er mere end et år siden, du har gået i skole – eller du er over 25 år. Læs mere om GF1 og GF2 i linket nedenfor:

OPTAGELSESPRØVE

VI FØRER DIG GODT IGENNEM

Optagelsesprøven finder sted her på Agroskolen, og vil være på samme niveau som den prøve, folkeskolen tilbyder. Datoerne for optagelsesprøverne finder du her, så snart de er fastlagte. De mere specifikke informationer omkring optagelsesprøven får du, når du tilmelder dig. Tilmelding kan ske på mailen agroskolen@agroskolen.dk eller på telefon 9711 6053.