OPBYGNING & INDHOLD

Landbrugsuddannelsen

FLEX AGRAR - OPBYGNING & INDHOLD

Din Flex Agrar tager to år at færddiggøre, og du vil kunne arbejde på fuld tid under hele uddannelsen. Det kan du, fordi al undervisning ligger om aftenen, i weekenderne - og som selvstudie, hvor du bestemmer, hvornår der skal læses. Når du tilmelder dig vil du få de præcise datoer tilsendt. 

Opbygning - hvordan?

Hele uddannelsen vil være opbygget i moduler. På den måde kører kun ét modul ad gangen, og du vil afslutte hvert modul før opstart på det næste. Modulernes rækkefølge ligger ikke fast, så passer et modul ikke ind i din hverdag, kan du skyde det frem. Dog betyder dette en øget arbejdsbelastning på et andet tidspunkt. 

Indhold - hvad skal jeg igennem?

På uddannelsen til Agrarøkonom hæver vi niveauet og begynder at arbejde strategisk. Det betyder, at du skal lære at udforme en strategi for en virksomhed – fx et landbrug – som belyser alle de områder, som er nødvendige.

Økonomi og politik, markedsføringsplanlægning, salgsstrategi og projektledelse er bare nogle af de fag, du skal igennem. Samtidigt arbejder du på at udvikle dine egne lederegenskaber, og vi går meget op i konstant at udfordre dig, så du udvikler dig mest muligt.

Virksomhedsudvikling i landbruget dækker temaerne Miljø & ressourcestyring, Produktionsudvikling, Strategi & innovation og Markedsføring, og fylder 30% af hele uddannelsen. Du lærer at arbejde med strategi og markedsføring, samtidig med at du lærer at udforme en strategisk analyse. Når alle moduler herunder er afsluttet, kan du udarbejde en fulkommen strategiplan for en virksomhed.

Landbrugets økonomi og finansiering fylder også 30% af uddannelsen, og dækker over temaerne Virksomhedsøkonomi og International økonomi og politik. Her lærer du om valutaforhold og konkurrenceevne, du lærer at analysere eksportmarkeder og renteudvikling, og ikke mindst arbejder du med virksomhedsøkonomi.

Strategisk virksomhedsledelse, personlig lederudvikling og hovedopgaven udgør til sammen de sidste ca. 30%, og her indgår blandt andet projektledelse og –styring, lederudvikling og ikke mindst udformningen af din hovedopgave.

Tilknytning til landbruget

Din tilknytning til landbruget er altafgørende for din fremtidige succes som leder i landbruget. FLEX AGRAR er en gylden mulighed for at kombinere teori og praksis fordi du kan afprøve den viden, du får - ude i det virkelige liv. Det giver dig en særlig fordel: den teoretiske viden bliver praktisk brugbar med det samme.

Alle eksamener og opgaver under hele din FLEX AGRAR må tage udgangspunkt i dét, du oplever i dit daglige arbejde. Det giver dig chancen for at afprøve forskellige ledelsesformer, strategier eller økonomiske modeller, og arbejde med en virkelig problemstilling. 

AU i Ledelse - 60 ECTS point

Nogle af de moduler, du skal igennem på FLEX AGRAR er akademifag - og de sikrer dig at du efter uddannelsen står på 60 ECTS point i hånden. Det stiller dig stærkt, når du skal ud og søge jobs - eller vil læse videre.

De enkelte moduler og deres indhold vil du kunne læse om snarest. 

 

Comments are closed