AGRARØKONOM

Landbrugsuddannelsen

AGRARØKONOM

På uddannelsen til Agrarøkonom hæver vi niveauet og begynder at arbejde strategisk. Det betyder, at du skal lære at udforme en strategi for en virksomhed – fx et landbrug – som belyser alle de områder, som er nødvendige.

Økonomi og politik, markedsføringsplanlægning, salgsstrategi og projektledelse er bare nogle af de fag, du skal igennem. Samtidigt arbejder du på at udvikle dine egne lederegenskaber, og vi går meget op i konstant at udfordre dig, så du udvikler dig mest muligt.

Virksomhedsudvikling i landbruget dækker fagene Miljø & ressourcestyring, Produktionsudvikling, Strategi & innovation og Markedsføring, og fylder 30% af hele uddannelsen. Her arbejder vi med innovation, idé-generering og kreativitet. Du lærer at arbejde med strategi og markedsføring, samtidig med at du lærer at udforme en strategisk analyse. Når fagene afsluttes, kan du udarbejde en fulkommen strategiplan for en virksomhed.

Landbrugets økonomi og finansiering fylder også 30% af uddannelsen, og dækker over fagene Virksomhedsøkonomi og International økonomi og politik. Her lærer du om valutaforhold og konkurrenceevne, du lærer at analysere eksportmarkeder og renteudvikling, og ikke mindst arbejder du med virksomhedsøkonomi.

Strategisk virksomhedsledelse, personlig lederudvikling og hovedopgaven udgør til sammen de sidste ca. 30%, og her indgår blandt andet projektledelse og –styring, lederudvikling og ikke mindst udformningen af din hovedopgave.

TRAINEE PROGRAM

Din tilknytning til erhvervslivet er altafgørende for din fremtidige succes som leder i landbruget. Derfor indgår du som Agrarøkonom på Agroskolen i et Trainee program, der ud over at fokusere på din kompetenceudvikling også med til at specialisere dig inden for én af tre linjer:

  • Salg & markedsføring
  • Rådgivning & bank
  • Innovationsledelse

Ved at specialisere sig inden for dit interesseområde oplever du en stærk sammenhæng mellem din teoretiske viden og praktiske forhold. Det giver dig mulighed for at fordybe sig i specifikke emner – og giver øget motivation omkring opgaver og eksamener.

AU I LEDELSE

De resterende fag er alle Akademifag, som vi har indlagt i undervisningen på Agrarøkonomen. Akademifagene giver dig nemlig til sammen en akademiuddannelse i ledelse (AU i Ledelse). Den stiller dig stærkt, når du skal ud og søge jobs - eller vil læse videre.

På Agroskolen får du hele akademiuddannelsen GRATIS. Du betaler altså ikke selv for dine fag. På andre skoler koster fagene op til 25.000 kr. at tage - og ligger som aften- og weekendstudier. 

Alle AU fag ligger på Agroskolen i almindelig skoletid - så du har fri i weekender og studiedag om fredagen. Du skal være opmærksom på, at hvis ikke du har taget uddannelsen til produktionsleder på Agroskolen, skal du foruden de viste AU fag have faget Ledelse i praksis, for at få det samlede bevis. Det kan du tage sideløbende med uddannelsen her på Agroskolen. 

 

Comments are closed