EUX LANDMAND

EUX LANDMAND

LANDMAND & STUDENT PÅ SAMME TID

EUX LANDMAND er en uddannelse sammensat af erhvervsuddannelsen til landmand – og en gymnasial uddannelse.

Uddannelsen er til dig, der både vil arbejde praktisk, men på samme tid overvejer at læse videre.

Du sikrer nemlig, at dine muligheder forbliver åbne – hvis du fx bestemmer dig for søge ind på universitetet.

Kombinationen af praktisk arbejde og læring inden for landbruget – og teoretisk viden uden for landbruget gør dig til

en stærk kandidat til jobs og uddannelse: fx rådgivningsarbejde, konsulentjobs – eller forskning, bachelor- eller kandidatuddannelser.

Dine landbrugsfaglige fag tager du på Agroskolen, og de gymnasiale fag følger du på Ikast Brande Gymnasium.

Uddannelsen tager omkring 4 år, og fordelingen mellem fagene er ca. 50/50.

UDDANNELSENS OPBYGNING

VI FØRER DIG GODT IGENNEM

GYMNASIALE FAG

VÆLG SELV DINE GYMNASIALE FAG

Ud over de obligatoriske gymnasiale fag, kan du – alt efter hvad du gerne vil i fremtiden – vælge forskellige fag på højniveau. Du kan se, hvilke fag, de forskellige videregående uddannelser kræver her.

Du afslutter uddannelsen med en fagprøve i dit speciale på landbrugsuddannelsen samt med en eksamen,

der indeholder 6 prøver i fag på gymnasialt niveau og en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt.

Ud over dit uddannelsesbevis som Faglært landmand får du et EUX-bevis med dine gymnasiale fag og resultater.

SKOLEOPHOLD

EUX LANDMAND

I skoleperioder veksler du mellem landbrugsfagene og de gymnasiale fag. Du får undervisning i landbrugsfagene på Agroskolen, imens de gymnasiale fag udbydes på Ikast-Brande Gymnasium. Ud over de obligatoriske fag, kan du – alt efter hvor dine fremtidsdrømme ligger – vælge at tage forskellige fag på højniveau.

Du afslutter uddannelsen med en fagprøve i dit speciale på landbrugsuddannelsen samt med en

eksamen, der indeholder 6 prøver i fag på gymnasialt niveau og en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt.Ud over det sædvanlige uddannelsesbevis fra landbrugsskolen, får du et EUX-bevis med karakterer.

Grafikken viser de fag, som du skal igennem på EUX LANDMAND. Har du spørgsmål, kan du kontakte uddannelsesleder Kristian Møller.

PRAKTIKOPHOLD

EUX LANDMAND

Da EUX LANDMAND er en kombineret erhvervsuddannelse, skal du i praktik i løbet af din uddannelse. Det er nemlig en vigtig del af din læring, at du får lov at afprøve dine evner i et professionelt miljø.

Allerede efter grundforløbet skal du i praktik første gang. Alle dine praktikforløb foregår på landbrugsbedrifter eller arbejdspladser med en stærk tilknytning til landbruget. Her bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som du skal kunne – også inden for dit linjefag (svin, kvæg, mink og planter). Du afslutter grundforløbet med en

grundforløbsprøve, og det er et krav at du består den – for at få lov at komme i praktik. Når det er klaret, og du springer i arbejdstøjet på din praktikplads, går der 12 måneder før du igen skal i skole.

Du skal selv finde din praktikplads – og du bestemmer selv hvor i landet – eller verden, du gerne vil hen. Har du fx overvejet at tage til Australien?