TRIVSEL & KVALITET

INTERNATIONALT & GLOBALT

VI STYRKER INTERNATIONALE MULIGHEDER

Fremtidens landmand skal ikke alene være en dygtig fagmand, en dygtig forretningsmand og innovator. Fremadrettet er også kravet til international forståelse og evnen til forhandling stigende – i takt med den stigende globalisering. Evnen til at agere i en globaliseret verden kræver et særligt indblik i internationale sammenhænge. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at styrke elevens internationale muligheder.

FARMING4LIFE

VIDENDELING OG STUDIETURE

En studietur skal dække flere formål: kulturelle oplevelser, fællesskab og ikke mindst faglig videndeling. I samarbejde med Farming4life tillægger vi studieturen endnu et aspekt, nemlig medmenneskelighed og velgørenhed.

En rejse til Uganda, hvor eleverne tager del i udviklingen af bedre og mere optimerede landbrugsteknikker er fx et udspring af samarbejdet. Læs mere om Farming4life’s projekter i Afrika på deres webside.

VIRKSOMHEDSFORLAGT UNDERVISNING

EN MÅNEDS OPHOLD I IRLAND

At udvide sin faglige horisont tidligt i uddannelsesforløbet kan gøres på mange måder. Vores erfaring er, at virksomhedsforlagt undervisning i udlandet er en effektiv måde. Den enkelte elev bliver – i samarbejde med EquiPeople og Ceurope placeret på landbrug i Irland, hvor de skal bo, arbejde og modtage undervisning i fire uger. Oplevelsen af at landbrug

er mange ting – og ikke altid ser ud, som det gør i Danmark giver eleverne en international forståelse, som er brugbar i den videre undervisning og udvikling.

MEDLEM AF EUROPEA

FAGLIG SPARRING & ARRANGEMENTER

Den fælleseuropæiske sammenslutning af skoler inden for landbrug, skovbrug og gartneri, EUROPEA skaber sammenhæng mellem mere end 1000 skoler, og er dermed det største netværk inden for erhvervsuddannelser i Europa. Det betyder, at vi har hurtigt og effektiv adgang til viden, faglig sparring og arrangementer – fx i forbindelse med planlægning af udlandsophold, studieture og kompetenceudvikling for både elever og undervisere.

Vi indgår desuden i den faste fællesansøgning om mobilitetstilskud gennem EU-programmet ERASMUS+.

Medlemsskabet muliggør vores deltagelse i pædagogisk og fagligt projektarbejde på tværs af grænser. Det betyder blandt andet at undervisere og ledelse rejser udenlands for at deltage og dele viden, ligesom de deltager i EUROPEAs andre aktiviteter, som fx internationale seminarer.

PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

TRAVEL2FARM

Travel2Farm er en nonprofit udvekslingsorganisation, der økonomisk drives af interne aktiviteter samt støtte fra Landbrug & Fødevarer. Samarbejdet tager udgangspunkt i elevernes stigende ønske om praktikophold i udlandet, hvilket ligeledes er noget, vi opfordrer alle elever til. Eleverne introduceres til

fordelene ved internationalisering, når Travel2farm besøger skolen og fortæller om de mange muligheder. Vores vejledere hjælper eleverne med dokumentation, visum og ansøgninger, hvilket er en stor del af planlægningen af et praktikophold i udlandet.