LANDBRUGSUDDANNELSEN

LANDBRUGSUDDANNELSEN

”FØR DU BANDER OVER EN TRAKTOR PÅ LANDEVEJEN”

…En landmand er nemlig en vigtig brik i hele Danmarks overlevelse – fra eksport af produkter over hele verden til fyldte hylder i din dagligvarebutik.

Uddannelsen til landmand er en erhvervsuddannelse, som ligger under indgangen Jordbrug, fødevarer & oplevelser.

Du vil derfor veksle mellem skoleophold og praktik hos en landmand. Uddannelsen giver dig en grundlæggende viden om både husdyr og jordbrug – men på sigt vil du specialisere dig inden for enten husdyr (svin, kvæg eller mink) eller planter.

Vi tror på, at du lærer bedst med hænderne. Det betyder, at den viden som du får her hos os – bliver til praktisk erfaring.

Derfor forventer vi også, at du går positivt ind til tingene, når vi eksperimenterer i undervisningen – og udfordrer dig til dit max.

Teknologi og innovation fylder meget i undervisningen hos os. Du lærer, hvordan teknologien bruges i landbruget, hvordan vi arbejder med maskiner og teknologi – og ikke mindst lærer du at tænke anderledes og innovativt i forhold til arbejdet.

UDDANNELSENS OPBYGNING

FRA GRUNDFORLØB TIL FAGLÆRT LANDMAND

GF1

LANDBRUGSUDDANNELSEN

Din landbrugsuddannelse starter med et grundforløb – kaldet GF1, der hører til under erhvervsuddannelsernes indgang ”Jordbrug, fødevarer & oplevelser”.

Vores undervisning er bygget op omkring tema- og projektarbejde, der både indeholder praktiske opgaver og teoretisk undervisning.

Du må forvente at din stol af og til bliver kold – når du besøger landbrug i nærområdet, tester teknologi i naturen, arbejder med maskiner i maskinhallen – eller noget helt fjerde.

Dansk og matematik er grundfag på GF1 (niveau E eller C), men derudover beskæftiger vi os med en lang række fag, som ligger tæt op af landbrugsfaget.

Det er blandt andet workshops omkring arbejdspladser og -kultur, innovation, at kommunikere fagligt – og en hel masse andre projekter.

Du får også lov til at prøve kræfter med landbruget – så du får sved på panden. Det sker i faget erhvervsintro, hvor vi ser, mærker og oplever, hvordan det er at arbejde i landbrugserhvervet.

GF1 indeholder 20 ugers undervisning, og du vælger selv om du vil flytte ind på campus – eller ej. Vælger du at bo her, kan du deltage i vores fritidsprofiler – og blive en del af et stort fællesskab.

Grafikken viser de fag og projekter, som du skal have på GF1.

GF2

LANDBRUGSUDDANNELSEN

På GF2 – som er grundforløbets anden del, vil dine fingre blive endnu mere beskidte – og din stol endnu koldere. Her går vi nemlig for alvor i dybden med de landbrugsfaglige fag.

Du får lov at beskæftige dig med maskiner og teknologi – både brug, vedligeholdelse og reparation. Vores jordstykke skal du stå for – og du vil også få lov at afprøve dine evner omkring produktionsdyr, fx i malkepraktik.

Biologi og naturfag er grundfag på GF2, som ellers består af en lang række landbrugsfaglige fag – samt valgfag efter dit ønske.

I løbet af de 20 ugers undervisning vil du opnå generel viden inden for både husdyr, planter, jordbrug og teknik –

og meget af din viden vil du få ude i landbruget, i naturen – og på alternative måder. Din positive indstilling er afgørende for din succes. Vi forventer, at du går ind til opgaver, udfordringer og undervisning med et smil – og at du ikke er bange for at tage kampen op.

Sådan får både du og dine undervisere mest ud af dagen – og kvaliteten af det, du lærer, bliver høj. Det betyder også at vi forventer, at du ”hopper med på vognen”, når vi laver eksperimenterende og anderledes undervisning.

Når du har afsluttet GF2 skal du i praktik i 12 måneder. Det går stærkt, og inden du ser dig om, er du tilbage hos os og klar til at starte på 1. hovedforløb.

PRAKTIK

INDLAND & UDLAND

Da landbrugsuddannelsen er en kombineret erhvervsuddannelse, skal du i praktik i løbet af din uddannelse. Det er nemlig en vigtig del af din læring, at du får lov at afprøve dine evner i et professionelt miljø.

Allerede efter grundforløbet skal du i praktik første gang. Alle dine praktikforløb foregår på landbrugsbedrifter eller arbejdspladser med en stærk tilknytning til landbruget. Her bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som du skal kunne – også inden for dit speciale.

Du afslutter grundforløbet med en grundforløbsprøve, og det er et krav at du består den – for at få lov at komme i praktik. Når det er klaret, og du springer i arbejdstøjet på din praktikplads, går der 12 måneder før du igen skal i skole.

Du skal selv finde din praktikplads – og du bestemmer selv hvor i landet – eller verden, du gerne vil hen. Har du fx overvejet at tage til Australien? Læs mere om praktik i udlandet nedenfor.

PRAKTIK

TA’ DIN PRAKTIK I UDLANDET

Et praktikophold i udlandet kan give dig international erfaring – og det er interessant for mange arbejdsgivere, når du skal ud og søge job. Vi behøver selvfølgelig ikke sige, at det også giver én på opleveren – og at du bliver meget mere selvstændig, når ikke mor eller far er i nærheden?

På Agroskolen har vi gode kontakter til landbrug i udlandet, og vi vil gerne hjælpe dig med at finde den helt rigtige praktikplads.

 

VIRKSOMHEDSFORLAGT UNDERVISNING I IRLAND

Når du er i gang med grundforløbet (GF1 eller GF2) eller med din EUX, kan du vælge en helt anderledes form for undervisning:

nemlig en måneds ophold i Irland. Her skal du arbejde (hårdt!) på et landbrug, et stutteri eller på en landbrugsrelateret virksomhed – mens du flytter ind hos en irsk familie.

Rejsen og opholdet bliver betalt via Erasmus-legater, og det er derfor gratis for dig. Du skal selv betale dine lommepenge – og de oplevelser, som du evt. vil deltage i, så længe du er afsted.

Når du starter på grundforløbet vil du få mere information om turen – og så kan du tage en snak med dine forældre.

MESTERLÆRE

TAG DIN UDDANNELSE SOM MESTERLÆRE

Du vil gerne have en landbrugsuddannelse? Og du vil allerhelst arbejde praktisk – frem for skolegang? Mesterlære er et tilbud, der giver dig mulighed for at starte din uddannelse med en oplæring i landbruget – frem for et grundforløb. Vær dog opmærksom på, at diverse nødvendige certifikater og beviser (fx traktorkørekort og førstehjælp) vil foregå på skolen.

Vil du i mesterlære, skal du have en skriftlig uddannelsesaftale med en landmand. Det er dig, der skal finde din mester – men når du har fundet ham, hjælper vi dig med det praktiske omkring aftalen. Blandt andet laver vi en uddannelsesplan til dig – så du kan se, hvordan din uddannelse vil foregå.

Når du har afsluttet dit første år i oplæring, vil dine kompetencer blive vurderet – af både din mester, din kontaktlærer og af vores uddannelsesvejleder. Vi skal nemlig sikre os, at du er klar til at starte på et hovedforløb.

Du vil skulle løse en praktisk opgave, som indgår i vurderingen af dine kompetencer – og her vil vi også se på, om du opfylder adgangskravene til uddannelsens hovedforløb. Her ser vi fx på, om du opnået de beviser og certifikater, du skal have.

Herefter fortsætter du på 1. hovedforløb – efterfulgt af praktik og 2. hovedforløb.