PÆDAGOGISK TILGANG

PÆDAGOGISK TILGANG
PÆDAGOGISK TILGANG
PÆDAGOGISK TILGANG

PÆDAGOGISK TILGANG

I foråret 2014 deltog alle Agroskolens lærere og ledere i en fælles workshop om pædagogik i uddannelsessystemet. Resultatet er dette Kodeks for god undervisning, som i dag er grundlaget for hele vores tilgang til undervisning.

Formålet med arbejdet er at øge kvaliteten af undervisningen samt at skabe mulighed for udvikling - via en mere systematisk tilgang.

Du kan læse hele vores Kodeks for god undervisning her. Neden for finder du vores pædagogisk didaktiske grundlag, som ligger til grund for kodekset.

PÆDAGOGISK DIDAKTISK GRUNDLAG

Lærelyst og motivation for undervisning er afgørende for den enkelte elevs succes på uddannelse. På Agroskolen ligger vi vægt på, at undervisningen er udfordrende, nytænkende og tilpasset den enkeltes behov. Her kan du se de grundtanker, som ligger til grund for kodekset. 

DIGITALISERING 

Vidensdeling – Nye digitale løsninger skal gøre det nemmere og mere tidsbesvarende og professionalisere undervisningsmaterialet

Differentiering – Med den nyeste teknologi skal underviseren håndterer elever med forskellige mål og niveauer. Teknologien skal medvirke til at underviseren bevare overblikket i klassen uden tidspild.

Lærerollen – Digitaliseringen skal medvirke til at overgangen fra fællesforberedelse til differentiering i undervisningen bliver lettere. Underviseren kan ved hjælp af digitale hjælpemidler sikre en dybere   forberedelse for den enkelte elev. 

VIDENDELING & HØJ FAGLIGHED

Høj faglighed og professionalisme – Vi prioriterer høj faglighed samtidig med at lærerne formidler viden på en læringsmæssig professionel måde.

Samarbejde og vidensdeling – Lærerene arbejder sammen i planlægningen om undervisningen og bruger hinandens faglige og pædagogiske viden og erfaringer.

Evaluering – Gennem løbende og afsluttende evaluering tilstræber vi undervisning, der giver den bedste læring hos den enkelte elev.

FRA TEORI TIL PRAKSIS

Samspil mellem skole og praktik – Skole- og praktikophold skal have tæt sammenhæng, så både skoleopholdets læringsmål og praktikkens mål bliver opfyldt - og supplerer hinanden.

Praksisorientering – I undervisningen kobles teori i videst mulig omfang til praksis.

DIFFERENTIERING I UNDERVISNINGEN 

Differentiering – Undervisningen tilrettelægges og gennemføres, så vi skaber udfordringer til elever med forskellige forudsætninger og på alle niveauer.

Metodisk forskellighed – Bestemt af faglige og pædagogiske hensyn anvender og eksperimenterer lærerne med forskellige metoder i undervisningen.

UNDERVISERENS SOCIALE FORMIDLING

Tryghed og trivsel – Fundamentet for læring er, at eleverne er trygge og trives på skolen i og uden for undervisning.

Den enkelte & fællesskabet – Der skal være mulighed for at den enkelte kan udfolde sig, samtidig med at alle indgår i et forpligtende fællesskab, som vi skal tage hensyn til.

Læren som rollemodel – Læreren er gennem sin ageren fagligt og menneskeligt et forbillede for eleverne.

POSITIV KOMMUNIKATION I UNDERVISNINGEN

Læring med anerkendende tilgang – At komme hinanden positivt i møde er et omdrejningspunkt i relationen mellem lærere og elever.

Engagement og udvikling – Lærerne er motiverede og har vilje og mod til at gå nye veje.

Dialog med eleverne – Eleverne inddrages og aktiveres i undervisning, evaluering og i forhold til trivsel.

Klare og synlige mål ­– Tydelighed præger mål, spilleregler og forventninger.

Comments are closed