PRODUKTIONSLEDER

produktionsleder

PRODUKTIONSLEDER

Som produktionsleder bliver du uddannet til at kunne planlægge, gennemføre og nytænke landbrugsproduktionen på baggrund af biologisk, produktionsteknisk og økonomisk indsigt. Du lærer at have det ledende ansvar, udvikle og motivere personale på et landbrug og oplære unge i landbrugsuddannelsen.

Når du læser til Produktionsleder, er det fagene Iværksætteri & innovation, produktionsstyring og praktisk personaleledelse, du vil skulle arbejde med. Fordelingen mellem fagenes vægtning kan du se på grafikken: Produktionsstyring fylder ca. 50% af din undervisning, og beskæftiger sig fx med analyseværktøjer, handleplaner og produktionsteknisk indsigt.

Den økonomiske del af undervisningen fylder ca. 20%, og her er det emner som produktionsøkonomi, brugen af økonomiske nøglebegreber og indsigt i omkostningskalkulation og finansiering, der fylder din dag op.

Den sidste del er ledelse – og de 30% af undervisningen handler om indføringen i ledelsesbegreber – og hvordan du personligt kan blive en god leder.

AU i ledelse

Ledelse i praksis er et Akademifag, som vi opfordrer dig til at følge. Akademifaget er nemlig ét af fagene fra akademiuddannelsen i ledelse (AU i Ledelse), som du i løbet af din lederuddannelse her på Agroskolen kan færdiggøre. Den stiller dig stærkt, når du skal ud og søge jobs.

Vær opmærksom på, at AU i Ledelse er frivillig – der er ikke noget krav om, at du skal tage akademi-uddannelsen sammen med din lederuddannelse.

Uddannelsens opbygning

Produktionslederen tager 20 uger, og hele uddannelsen foregår på Agroskolen. Efter de 20 uger kan du fortsætte på lederuddannelsens anden del: Agrarøkonom. 

På lederuddannelsen går du i skole fire dage om ugen – mandag til torsdag, og har studietid fredag.

Comments are closed