ELEVER

REGLER PÅ AGROSKOLEN

DINE MULIGHEDER ER MANGE

På Agroskolen stræber vi mod at danne så gode og trygge rammer som muligt for alle – elever som ansatte. For at imødekomme dette, er det vigtigt, at alle tager ansvar og udviser engagement og en positiv adfærd og følgende retningslinjer er gældende for alle skolens elever. Læs hele vores studie- og ordensreglement herunder.

RYGNING & ALKOHOL

VI HÅNDHÆVER REGLER OM RYGNING & ALKOHOL
 • Det er forbudt at ryge på Agroskolens grund. Rygeforbuddet gælder også for Ecigaretter.
 • Alkohol på værelserne og skolens øvrige områder er ikke tilladt og medfører bortvisning fra skolehjemmet.
 • Alkohol må kun nydes i Hytten til skolens torsdagsbar. Her er der tale om moderate mængder.
 • Agroskolen tolererer herudover ingen synlig beruselse. Synlig beruselse medfører en advarsel ved første overtrædelse og bortvisning ved gentagelse.
 • Fravær fredag morgen medfører 8 timers ulovlig fravær.
 • Al brug af euforiserende stoffer er aturligvis strengt forbudt! Dette medfører bortvisning uden advarsel.
 • Ved mistanke om indtagelse af euforiserende stoffer, forbeholder Agroskolen sig ret til at bede om en test. Nægtes dette anses testen for positiv og eleven vil automatisk blive bortvist og udmeldt fra Agroskolen.
BEMÆRK
Det er kun Agroskolens egne elever, der må deltage i skolens torsdags bar. Gæster er ikke tilladt.

AGROSKOLENS SKOLEHJEM

PEIMÆRT RETTET MOD DE ELEVER SOM BOR PÅ CAMPUS
 • Værelset skal afleveres i samme stand som det blev modtaget.
 • Fejl og mangler meddeles til kontaktlærer eller skolehjemsassistenterne ved indflytning.
 • Der afholdes et ugentligt eftersyn af alle værelser. Ved dette eftersyn skal værelset være ryddeligt og rengjort (støvsuget og støv tørret af). Eftersynet afholdes af aftenvagten. Værelsestjek vil blive udført én gang i ugen. NB. Deler du badeværelse og forgang med naboen, er det også jeres ansvar at holde dét rent. Bor du i ”Havehuset” er du endvidere ansvarlig for gangareal og køkken.
 • Eleven er erstatningspligtig i forhold til hærværk.
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for husdyr på værelset.
 • Rygning og E-cigaretter er forbudt på Agroskolen og derfor også gældende for skolens værelser.
 • Alkohol er ikke tilladt på værelset i nogen form. Al alkohol konfiskeres og medfører bortvisning.
 • Der skal være ro kl. 23.00. Gæster og elever, der ikke bor på skolen, skal have forladt skolens område kl. 22.30.
 • Du må ikke have dine venner eller kæreste boende fast på dit værelse, men de må gerne besøge dig og spise her mod betaling.
Overholder man ikke ovenstående regler vil konsekvensen være, at man ikke kan bo på skolehjemmet. Dette betyder nødvendigvis ikke, at man ikke kan færdiggøre sit skoleophold. Man vil i stedet have forbud mod at opholde sig på Agroskolen uden for undervisningstimerne.

ALLE HAR EN TJANS

LANDBRUGSUDDANNELSEN

På Agroskolen har vi et stort udbud af faciliteter, som f.eks. sportshal, biograf, maskinhal m.m., som du naturligvis er meget velkommen til at bruge i fritiden. Her på skolen er vi alle ansvarlige for, at skolen fremtræder indbydende og ryddelig. Derfor tager alle, medarbejdere som elever, del i oprydning og vedligeholdelse. I tilfælde af, at du ved et uheld eller i et andet henseende kommer til at ødelægge genstande eller på anden vis pådrager skade på skolens faciliteter, er du selv erstatningspligtig.

Det er derfor et krav, at du er dækket af en ansvarsforsikring under dit ophold på Agroskolen.
Når du bor på Agroskolen, er du medansvarlig for, at skolen er et rart sted at være. Det betyder blandt andet, at du skal hjælpe til i køkkenet med servering af aftensmad, opvask og oprydning. Det samme gælder ved aftenkaffen. Er du forhindret i at udføre din tjans, er det dit eget ansvar at bytte med en anden elev. Her er det vigtigt at få en klar aftale med den, du bytter med.

IT-RETNINGSLINJER FOR ELEVER

DINE MULIGHEDER ER MANGE

Du ved sikkert en hel masse om internettet – og det at være online. Du har sikkert også en ret god idé om, hvad der er OK – og hvad der ikke er, når det kommer dertil. Men ved du fx, at du afsætter spor – hver eneste gang, du er online? Spor, som kan misbruges – hvis de kommer i de forkerte hænder?

Når du bevæger dig på Agroskolens netværk, er det altså ”os”, der er i fare for misbrug. Derfor har vi lavet et par retningslinjer, du skal kende til.

 

En lov er en lov – og den gælder også her
Du ved sikkert, at det ifølge dansk lovgivning er forbudt at downloade, installere eller streame ulovligt materiale. Det gælder fx musik og film (pga. ophavsretten).

Loven siger også, at det er forbudt at sprede virus med vilje, misbruge andres private oplysninger med mere (kaldet phishing) og ikke mindst ulovligt at få adgang til andres computere eller systemer (hacking). Behøver vi at sige mere?

DINE SPOR FÆLDER DIG

LANDBRUGSUDDANNELSEN

Vores netværk er overvåget af Herningsholm IT. Deres alarmklokker ringer, hvis du laver unoder. Så husk på, at dine spor afslører hvor og hvad du laver – både når du sender emails, surfer på nettet – eller besøger uhensigtsmæssige sider.

Det betyder, at du kommer til at stå skoleret, hvis du besøger sider, som kan være krænkende for dig eller dine

omgivelser (fx pornografiske, voldelige, racistiske eller andre sider med krænkende indhold). Det samme gælder for fildelingsprogrammer som fx Utorrent, PopcornTime osv.

Den første overtrædelse giver en skriftlig advarsel, og sker det igen, vil vi se os nødsaget til at politianmelde hændelsen.

BESKYT DINE KODER

DINE MULIGHEDER ER MANGE

Din adgangskode er personlig – ligesom din bankkonto. Den låner du jo heller ikke ud, vel?

Sker der overtrædelser så længe du er logget på vores netværk, er det dig, der får skylden. Derfor er det vigtigt, at du passer godt på dine koder – og skifter dem ud af og til.

NÅR DU LEJER/LÅNER COMPUTER

LANDBRUGSUDDANNELSEN

Flytter du rundt på møblerne på et lejet hotelværelse? Nej, vel? Det samme gælder for den computer, som du låner af Agroskolen. Opsætning og udseende er fast, og har du behov for ændringer, skal du kontakte IT.

Din IP-adresse skal være synlig – og du må derfor ikke skjule din identitet. Der er enkelte tilfælde,

hvor det er tilladt – det kræver dog, at du har talt med IT.

Din computer er opsat til de interne netværk, som du har behov for – og du skal derfor ikke selv opsætte andre. Er du i tvivl, skal du kontakte IT.

ADGANG TIL FÆLLESDREV

DINE MULIGHEDER ER MANGE

Når du starter her hos os, får du adgang til et fællesdrev. Her skal du gemme alt dit materiale. Vi laver nemlig back-up af dette – så skulle din computer gå i stykker, forsvinder dit arbejde ikke. Husk selv at sikkerhedskopiere afleveringer og opgaver – evt. på en USB.

MEDBRING DIN EGEN COMPUTER

LANDBRUGSUDDANNELSEN

For at hjælpe dig med at komme på skolens netværk med mere, skal din egen computer som minimum have Windows 7. Du skal også selv sikre, at du har et opdateret antivirus program installeret. Spørg IT, hvis du er i tvivl.

VÆR EN GOD KAMMERAT– OGSÅ ONLINE

Opfør dig ordentligt – ville din mor have sagt. Og hun har ret, også når du er online
 • Åbn ikke sider med indhold, som kan virke stødende. Heller ikke selvom det ”bare” er for sjov
 • Skriv ikke vulgære, nedsættende, racistiske eller andre krænkende ting om nogen eller noget. Husk på, at det kan spores tilbage til dig – også om 10 år
 • Lad være med at chikanere andre – fx ved at afsløre private oplysninger om andre
 • Brug ikke din tid på at genere andre med junk-, hate-, spam- eller lignende indhold

SIDST, MEN IKKE MINDST

LANDBRUGSUDDANNELSEN

…Print ikke mere end nødvendigt. Det er ikke godt for miljøet – og skolens penge kan sagtens bruges på sjovere ting end papir og printere.