TRIVSEL & KVALITET

AGROSKOLENS STRATEGISKE UDGANGSPUNKT

VI UDDANNER FREMTIDENS LANDMÆND

Agroskolen er Midt- og Vestjyllands landbrugsskole. En nytænkende landbrugsskole med fokus på faglighed, innovation og teknologi. Vi uddanner de fagfolk, der skal sikre dansk landbrugs fremtid.

Vi tror på, at nyuddannede landmænd, som forstår, at verden i dag er i konstant forandring, skal sikre Dansk landbrugs fremtid. Vi tror på, at nyuddannede landmænd, der formår selvstændigt at ”tænke ud af boksen” – vil kunne levere succes i dansk landbrug.

Dette strategiske udgangspunkt kræver en anderledes tilgang til uddannelse og undervisning. En tilgang, hvor høj kvalitet er en selvfølge. En tilgang, hvor evnen til at arbejde, tænke og udføre opgaver selvstændigt er i højsæde – og hvor rammerne er tilpasset denne tanke.

Vores vision ser derfor således ud: Vi skaber landbrugssektorens fremtid – vi uddanner til vækst og initiativ.

Denne følges op af vores mission: Vi vil være en faglig kompetent landbrugsskole med fokus på landbrug, teknologi og bæredygtighed. Vores mission skal bidrage til, at Agroskolen placeres blandt toppen af foretrukne uddannelsesinstitutioner for elever der ønsker, at uddanne sig via landbrugets grund- og lederuddannelse.

For konstant at levere ovenstående, arbejder vi ud fra følgende 5 strategiske indsatsområder. Disse danner samtidigt udgangspunkt for en handleplan, som beskriver hvordan arbejdet udføres.

UNDERVISNING OG -MILJØI FORANDRING

Digitale løsninger og ny teknologi er fremtiden. Samtidigt højner det fagligheden i undervisningen. Vores undervisningsmiljø skal kontinuerligt afspejle nyeste teknologi inden for undervisningsmidler – og digitale løsninger skal konstant udfordre og nuancere elevernes digitale og teknologiske evner.

FAGLIG SPECIALISERING

Evnen til at forbedre dansk landbrug på lang sigt kræver indsigt, specialiseret viden og ikke mindst de helt rigtig redskaber for den enkelte. Vores 3 faglige profiler skal dække dette behov. Høj faglighed, der styrker talentudvikling – og kvalitet inden for henholdsvis selvstændig, klassisk og økologisk landbrug skal tiltrække flere elever.

INNOVATION SOM RAMME FOR UDVIKLING

Vi tror på, at det er nødvendigt at ændre på landbrugets image – både den generelle opfattelse hos den enkelte – og den enkelte landmands. Det nødvendiggør, at vi konstant er i udvikling. Vi vil ikke følge udviklingen – men væreden. Innovation er grundstenen i det arbejde. Innovative metoder i undervisningen, evnen til at turde at udvikle nye tilgange, og viljen til at forandre til det bedre skal være.

SKOLEHJEM

Vi ser vores skolehjem i en ny kontekst. Det skal være foranderligt, rummeligt og anderledes. Miljøet på skolehjemmet skal være en aktiv del af elevens læring. En læring som favner bredere end faglighed, hvor dannelse, medmenneskelighed og kulturel forståelse er omdrejningspunktet. Det skal være mere end en hyggelig bopæl at flytte ind på skolehjemmet

UDDANNELSE PÅ HØJESTE NIVEAU

En foranderlig verden kræver ledere, som forstår at tilpasse. Vi uddanner ledere til dansk landbrug, der forstår at udviklingen i landbruget ser anderledes ud i dag – og forandres konstant. Vi tiltrækker dygtige. landmænd, studenter – og selvstændige, som brænder for at lede landbruget i den rigtige retning. Vi tilbyder det højest mulige niveau – og laver resultater, der beviser dets værd.

FORANDERLIGE MÅL

De 5 strategiske mål er foranderlige – ligesom alt andet. Men målene sætter dagsordenen for den handleplan, som vi til dagligt arbejder ud fra – for at opnå ovenstående mål.