TIL LANDMÆND

UDDANNELSESAFTALER

DIN KONTRAKT MED DIN ELEV

Inden din elev starter i praktik, skal I sammen indgå en uddannelsesaftale. Der er flere måder og vilkår at indgå en uddannelsesaftale på. Kontakt os, hvis du vil vide mere om de forskellige muligheder for uddannelsesaftaler.

skriftlig

UDDANNELSESAFTALE

map

VEJLEDNING

TILLÆGSAFTALER

SKAL DIN ELEV FORLÆNGES?

Sker der ændringer i løbet af praktikperioden, fx at ansættelsesperioden forlænges, din bedrift overdrages til anden ejer eller at din elev får nyt fast arbejde, skal du tegne en tillægsaftale.

skriftlig

TILLÆGSAFTALE

map

VEJLEDNING

OPHÆVELSE

TA’ KONTAKT TIL OS

Hvis samarbejdet mellem dig og eleven ikke fungerer, og I for brug for at ophæve praktikaftalen, skal I sammen udfylde en ophævelsesmeddelelse. Det er en stor beslutning, og vi råder jer til at tage kontakt til os inden ophævelse.

Uddannelsesaftalen kan kun ophæves, hvis både du og elev indgår aftale herom, medmindre der er tale om særlige omstændigheder.

skriftlig

OPHÆV AFTALE

map

VEJLEDNING

PRAKTIKERKLÆRING

DIN DOKUMENTATION FOR GENNEMFØRT PRAKTIK

Som afslutning af en praktikperiode skal du udfylde en afsluttende praktikerklæring. Dette er et bevis på, at eleven har gennemført praktikken hos dig og kan fortsætte videre på sin uddannelse.

Derudover har udarbejdet et kompetenceskema, eleven og dig skal udfylde sammen – sådan sikrer vi, at eleven under praktikken

har erhvervet sig de nødvendige kompetencer og gennemført praktikken på en tilfredsstillende måde. Dette kompetenceskema for du udleveret af skolen.

Udfyld den afsluttende praktikerklæring her: