SKOLER

VALGFAG FOR FOLKESKOLER

INDEN FOR PLANTER, DYR & TEKNOLOGI

Vi tilbyder valgfag til folkeskolens udskolingselever. Valgfagene ligger inden for emnerne dyr, planter og natur – og fagene skal give elever med interesse for emnet en dybere indsigt.

I samarbejde med dig, kan vi skræddersy kurser, valgfag og forløb til alle folkeskolens klassetrin.

 

Et hold kræver 12 tilmeldte elever, og der er et maksimum på 24 deltagere.

Undervisningen foregår på Agroskolen i Hammerum, og eleverne vil ud over undervisningen også opleve et anderledes studiemiljø, andre typer undervisere samt undervisning i helt nye rammer.

NOGET OM DYR

– EKSEMPEL PÅ VALGFAG

Lige nu kører valgfaget ”Noget om dyr”, og elever fra både Hammerum og Gjellerup skole er hver mandag på besøg på Agroskolen.

Valgfaget er praktisk orienteret – og vi gør meget ud af, at tage undervisningen ud af klasseværelset. Vi besøger stalde, er i skoven, kigger på teknologi i

landbruget – og beregner fodersammensætninger til fx heste.

Eleverne bliver præsenteret for forskellige dyrearter – både kæledyr, zoologiske dyr, heste samt produktionsdyr. Det giver valgfaget et godt flow.