Her kan du læse om de projekter, Agroskolen deltager i.

Kontakt
Har du spørgsmål eller kommentarer til projekter så kontakt:

Tina Boel Christensen van Ingen
Uddannelseskonsulent

Mail: tbvi@slet-dette.agroskolen.dk

 

 

 

Projekter/udviklingsprojekter på Agroskolen

 

Fremtidens energiproduktion i fremtiden - udviklingsmidler fra Region Midts uddannelsespulje til at:

Agroskolen har modtaget udviklingsmidler til at udvikle på fagene bæredygtighed, energiproduktion og naturfag som er obligatoriske fag på grund- og hovedforløb på landbrugsuddannelsen. 

På Agroskolen er vi meget bevidste om, at vi har brug for danske landmænd, som kan tænke ud af boksen og som kan skabe løsninger der udvikler landbrugserhvervet, skaber vækst og tager initiativer der tilgodeser klimaet, naturen og miljøet. 

Derfor arbejder vi på at udvikle tematiserede undervisningsforløb i ”Fremtidens energiproduktion i landbruget” i samarbejde med virksomheder og organisationer og dermed sætte fokus på bæredygtig energi som sol, vind, pyrolyse, PtX og biogas. 

Udviklingen og afprøvningen foregår i løbet af 2023.

 

Bæredygtige maskiner på landbrugsuddannelsen - midler fra Børne- og Undervisningsministeriet

Agroskolen har modtaget midler fra Udstyrspuljen under Børne- og Undervisningsministeriet. Agroskolen har fået midler til indkøb af markrobot der kører på solenergi, en elektrisk minilæsser og en traktorsimulator.

Udstyret vil bidrage til udvikling af fagene økologi og bæredygtighed og gøre undervisningen mere praksisnært og kunne understøtte undervisningen om landbrugets mål for CO2-reduktion og grøn omstilling i fremtidens landbrug.  

Agroskolen indkøber udstyret i løbet af 2023 og udvikler undervisningsforløb i løbet af 2023 og 2024.

 

Flere lærepladser, øget søgning og kvalitet i landbrugsuddannelsen - AUB-midler i samarbejde med Jordbrugets uddannelsescenter

Kontrakten omfatter følgende aktiviteter:  

  • Fra fritidsjob til faglært landmand  
  • Efterskolesamarbejde med fokus på rekruttering 
  • Praktikpladser og virksomheder  
  • Det gode match - forventningsafstemning og fastholdelse 

 

Vi arbejder blandt andet på at udvikle:

 • praksisnær dansk på GF1
 • VFU
 • 1. skoleuge inkl. introtur
 • intro/brobygnings forløb
 • studieture på alle forløb
 • skolehjemsaktiviteter

Vil du vide mere?

Tina Boel Christensen van Ingen
Uddannelseskonsulent