Nyttig viden til dig, der har elever

Uddannelsesaftale

Inden du ansætter en elev i praktik på landbrugsuddannelsen, er det vigtigt, I får skrevet en uddannelsesaftale og sendt retur til landbrugsskolen, så vi kan registrere aftalen.
Hvis I har spørgsmål til, hvordan aftalen skal udfyldes, må I meget gerne kontakte skolen.
Du kan I linket nedenfor finde vejledning og udskrive en uddannelsesaftale.

 

Ophævelse af uddannelsesaftale

Hvis samarbejdet mellem dig og eleven ikke fungerer, og I får brug for at ophæve praktikaftalen, skal I sammen udfylde en ophævelse af uddannelsesaftalen.
Det er en stor beslutning, og vi råder jer derfor til at tage kontakt til vores praktikkoordinator inden ophævelse.
Er det uden for prøveperioden på de 3 måneder, kan uddannelsesaftalen kun ophæves, hvis både du og eleven indgår en gensidig aftale, medmindre der er tale om særlige omstændigheder.
Du kan i linket nedenfor finde vejledning og udskrive en ophævelse.

 

Tillæg til uddannelsesaftalen

Sker der ændringer i løbet af praktikperioden, fx at ansættelsesperioden forlænges, din bedrift overdrages til anden ejer eller at din elev flytter skole, skal du lave en tillægsaftale.
Du kan i linket nedenfor finde vejledning og udskrive en tillægsaftale.

 

Link til div. blanketter: 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler/blanketter-til-uddannelsesaftaler

 

Oplæringserklæringer

Som afslutning af en oplæringsperiode skal du udfylde en afsluttende oplæringserklæring. Dette er et bevis på, at eleven har gennemført oplæringen hos dig og kan fortsætte videre på sin uddannelse.
Oplæringserklæringen kan du finde i dette link: http://www.jordbrugetsuddannelser.dk/#/praktikerkl%C3%A6ringer-landbrug-542294328082734


Fra fritidsjob til faglært

På Agroskolen arbejder vi bl.a. på, at flere unge og deres forældre får øje på de muligheder, der er som ungarbejder i landbruget, samt hvilke kompetencer og erfaringer det vil give de unge i fremtidig uddannelse og job. 

Læs mere:

Unges arbejde i landbruget 13-14-årige (pdf)

Unges arbejde i landbruget 15-17-årige (pdf)

 

Podcast: Læremesters Værktøjskasse

Jordbrugets uddannelser har udviklet 6 podcast, som er lavet til dig som arbejdsgivere om nutidens unge lærlinge. De er udviklet til at give inspiration og konkrete værktøjer, der bidrager til det gode uddannelsesforløb. 

 

De 6 podcast omhandler:

  • Forstå den nye generation
  • Ansættelsessamtalen
  • Det formelle aftaleforhold
  • Den første arbejdsdag
  • De første 14 dage
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed

Du kan finde afsnittene her.