Tina Boel Christensen van Ingen

Uddannelseskonsulent

25 42 48 38
tbvi@slet-dette.agroskolen.dk

 

Tina er tovholder på Agroskolens rekrutteringsindsats og udviklingsprojekter.  

 

Hun brænder for at udvikle Agroskolen til at være den foretrukne landbrugsskole i Midt- og Vestjylland

Rikke
V. Hedegaard

Gårdbesøgsguide

20 90 38 19
rivh@slet-dette.herningsholm.dk 

Rikke står for at planlægge samt udføre gårdbesøg for folkeskoler i Herning-Ikast Landboforenings område.

Hun brænder for, at børn og unge får en bevidsthed om, hvor maden kommer fra. Samt at de selv har muligheden for at danne deres eget indtryk af landbruget

Ulla L. Rasmussen

Svineunderviser

22 99 25 04
ulra@slet-dette.agroskolen.dk 

Ulla underviser i praktisk ledelse, produktionsstyring, naturfag, naturpleje, bæredygtighed, matematik, biologi og fysik. Ulla har 20 år som selvstændig landmand samt en naturvidenskabelig uddannelse (Cand. Agro).  

"Jeg brænder for at dele min viden om landbruget med Agroskolens engagerede elever".  

Helle Ansine Jensen

Underviser

25 42 46 48
helj@slet-dette.agroskolen.dk

Helle underviser grundforløbet i dansk, biologi og naturfag. Derudover er hun skemalægger.

Hun
brænder for gode deltagelsesmuligheder for alle samt aktiv undervisning.

 

 

Kristian Beck Blaabjerg

Underviser

51 74 94 26
krba@slet-dette.agroskolen.dk

Kristian underviser i teknik, arbejdsmiljø, valgfag og erhvervsintro. Kristian står også for alle brobygningsforløb på Agroskolen. Kristian holder "Åbent værksted" hver tirsdag aften.

"Jeg brænder for at vise kommende samt nuværende elever hvor fedt landbruget er"

Thit Friis Bjørn

Mentor, kostskole, læsevejleder

29 69 64 83
thbj@slet-dette.agroskolen.dk

Thit arbejder med specialpædagogisk støtte til ordblinde samt til unge med diagnoser.

"Jeg brænder for at fastholde SPS-elever i uddannelsen".