Tina Boel Christensen van Ingen

Uddannelseskonsulent

25 42 48 38
tbvi@slet-dette.agroskolen.dk

 

Tina er tovholder på Agroskolens rekrutteringsindsats og udviklingsprojekter.  

 

Hun brænder for at udvikle Agroskolen til at være den foretrukne landbrugsskole i Midt- og Vestjylland

Thit Friis Bjørn

Mentor, læsevejleder

29 69 64 83
thbj@slet-dette.agroskolen.dk

Thit arbejder med specialpædagogisk støtte til ordblinde samt til unge med diagnoser.

"Jeg brænder for at fastholde SPS-elever i uddannelsen".

Ulla L. Rasmussen

Underviser

22 99 25 04
ulra@slet-dette.agroskolen.dk 

Ulla underviser i praktisk ledelse, produktionsstyring, naturfag, naturpleje, bæredygtighed, matematik, biologi og fysik. Ulla har 20 år som selvstændig landmand samt en naturvidenskabelig uddannelse (Cand. Agro).  

"Jeg brænder for at dele min viden om landbruget med Agroskolens engagerede elever".