For dig der vil have en lederuddannelse inden for landbrug

Sidst i august kan du begynde på produktionslederuddannelsen på Agroskolen i Hammerum. 

Uddannelsen varer fem måneder, og du vil undervejs arbejde med fagene: 

• Produktionsstyring - hvor du dykker ned i dit speciale: kvæg, svin eller planter

• Ledelse - hvor du får værktøjer til at lede dig selv og medarbejdere. Du bliver samtidig klogere på din egen profil, og hvordan den i samspil med 

andres profiler bliver til et super team

• Økonomi - her dykker vi ned i tallene omkring et landbrug. Du lærer om budget, dækningsbidrag, hvordan tallene dannes og meget andet

Ud over undervisning på skolen vil vi tage på ekskursioner og en studietur - forhåbentlig til USA eller Italien. 

Vi tager også ud og afprøver os selv i forhold til teamwork, praktisk ledelse og relationsdannelse.

Uddannelsen er for dig, der er faglært landmand og gerne vil mere. 

Du vil få bygget ovenpå din viden om landbrug, og efter endt uddannelse vil du kunne tage endnu flere udfordringer på dig.

Uddannelsen starter d. 28. august 2023, og du er færdiguddannet produktionsleder d. 26. januar 2024. (Der er ferie i uge 42 og fra den 23/12-2/1) 

 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:

Jeppe Bomann, uddannelsesleder på Agroskolen

jebo@slet-dette.agroskolen.dk / 2090 3827

 

 

 


Jeppe Bomann
Forstander

Mail: jebo@slet-dette.agroskolen.dk
Tlf.: 2090 3827

Tilmelding produktionsleder

Ansøger
Uddannelse og erfaring
Send ansøgning