Få adgang til mere end 200 videregående uddannelser ved at kombinere uddannelsen til landmand med gymnasiale fag.

EUX Landmand er en uddannelse sammensat af erhvervsuddannelsen til landmand – og en gymnasial uddannelse.

Uddannelsen er til dig, der både vil arbejde praktisk, men på samme tid overvejer at læse videre.

Du sikrer nemlig, at dine muligheder forbliver åbne – hvis du fx bestemmer dig for søge ind på universitetet.

Kombinationen af praktisk arbejde og læring inden for landbruget – og teoretisk viden uden for landbruget gør dig til en stærk kandidat til jobs og uddannelse: fx rådgivningsarbejde, konsulentjobs – eller forskning, bachelor- eller kandidatuddannelser.

Uddannelsen tager omkring 4 år, og fordelingen mellem fagene er ca. 50/50.

Mia drømmer om at blive dyrlæge, og derfor tager hun en EUX-uddannelse, hvor hun kombinerer et svendebrev med en studenterhue.

Undervisning i energiproduktion

Teknologi, innovation og energi fylder meget i undervisningen på Agroskolen. Det er en vigtig del af din læring at få kendskab til landbrugets rolle i den grønne omstilling.

I det midt- og vestjyske er landbrugets produktion af grøn energi stigende. Mange landbrug betragter i højere grad den grønne energi som et tredje led i produktionen på lige fod med husdyr og planter.  

Der er bedrifter og virksomheder, hvor sol- og vindenergi eller biogas er blevet en meget stor del af hverdagen. Landbruget bidrager på mange måder til den grønne omstilling, og derfor bliver du også klædt på til den fremtidige opgave.

Undervisningen på Agroskolen tager udgangspunkt i, hvordan teknologien bruges i landbruget, hvordan maskiner og teknologier er en del af arbejdsgangene – og ikke mindst lærer du at tænke anderledes og innovative løsninger, der kan gavne i øjeblikket og i et fremtidigt perspektiv.

På Agroskolen får du også mulighed for at tage den teoretiske viden fra undervisningen med ud i virkeligheden. Gennem studieture til lokale virksomheder oplever du teorier i praksis, uanset om det handler om kvæg, planter, solenergi eller biogasanlæg.


Gymnasiale fag og eksamener

Du afslutter uddannelsen med en fagprøve i dit speciale på landbrugsuddannelsen samt med en eksamen, der indeholder 6 prøver i fag på gymnasialt niveau og en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt.

Ud over dit uddannelsesbevis som faglært landmand får du et EUX-bevis med dine gymnasiale fag og resultater.


Praktikophold

Da EUX Landmand er en kombineret erhvervsuddannelse, skal du i oplæring i løbet af din uddannelse. Det er nemlig en vigtig del af din læring, at du får lov at afprøve dine evner i et professionelt miljø.

Allerede efter grundforløbet skal du i oplæring første gang. Alle dine oplæringsforløb foregår på landbrugsbedrifter eller arbejdspladser med en stærk tilknytning til landbruget. Her bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som du skal kunne – også inden for dit linjefag (gris, kvæg og planter).

Du afslutter grundforløbet med en grundforløbsprøve, og det er et krav at du består den – for at få lov at komme i oplæring. Når det er klaret, og du springer i arbejdstøjet på din oplæringsplads, går der 14 måneder før du igen skal i skole.

Du skal selv finde din oplæringsplads – og du bestemmer selv hvor i landet – eller verden, du gerne vil hen. Har du fx overvejet at tage til Australien?