Student og landmand på samme tid

Drømmer du om at arbejde inden for et erhverv, hvor fødevare- og energiproduktion får stor betydning i fremtiden?

Du kan i et forkortet forløb tage et studenterforløb på Agroskolen.

For at starte på forløbet skal du have bestået studentereksamen på STX, EUX, HF, HTX eller HHX - og så skal du have kørekort til traktor.

 

Det næste studenterforløb har opstart i august 2023.

Kombinerer du en landbrugsuddannelse med en studentereksamen, åbner du for et utal af karrieremuligheder og mere end 200 videregående uddannelser.


Merit

Du får merit for de kompetencer, du har opnået i gymnasiet, Det betyder, at du får merit for fagene:

 • engelsk 
 • samfundsfag
 • naturvidenskabelige grundfag  

Uddannelsesforløb på Agroskolen

Forløbet strækker sig over 2 år og 8 måneder, der fordeler sig på 46 ugers skole og 22 måneders praktik. 

Uddannelsesforløbet begynder med 5 måneders praktik og afveksler efterfølgende mellem skole- og praktikforløb. 


Fag på uddannelsen

Grundforløb:

 • Svin
 • Kvæg
 • Planter
 • Teknik/maskiner
 • Biologi, F-niveau
 • Naturfag
 • Medicinhåndteringskursus
 • Arbejdsmiljø
 • Brand
 • Førstehjælp
 • Hygiejnekursus

 

Hovedforløb:

 • Bæredygtighed
 • Grundlæggende økonomi
 • Landbrugsproduktion
 • Økologiske grundprincipper
 • Biologi, E-niveau
 • Plantebeskyttelse
 • Specialproduktioner (kvæg, svin eller planter)

+ valgfag

 

Studiepraktik på uddannelsen tilbydes i uge 43 via studiepraktik.nu.

Kontakt

Har du spørgsmål?

Jeppe Bomann
Forstander

Mail: jebo@slet-dette.agroskolen.dk
Tlf.: 2090 3827